201601.07
0
1

ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWACJĘ 3.0

Zarzdzanie

ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWACJĘ 3.0 to

Zupełnie nowy model motywacji – 16 podstawowych czynników, które decydują o stylu życia i funkcjonowania zawodowego. Jest to pierwsze podejście integrujące naszą wiedzę o podstawowych, wrodzonych popędach – jak seks, agresja, czy potrzeba bliskości – z wartościami takimi, jak realizacja ambitnych celów, miłość, życie rodzinne, praca.” Jacek Santorski

Zastosowania Reiss Motivation Profile.

Rozwój umiejętności managerskich. Kierownicy działów sprzedaży mieli nauczyć się motywować swoich pracowników, nie wykorzystując w tym celu aspektu finansowego.

Przeprowadzono działania

 1. Przeprowadzenie ankiety motywacyjnej, diagnozującej sytuację wyjściową.
 2. Przygotowanie programu “zarządzanie poprzez motywację”, skierowanego do kierowników działów sprzedaży. Czas realizacji wdrożenia – 3 miesiące.
 3. Wypełnienie RMP przez sprzedawców i ich kierowników.
 4. Indywidualne rozmowy coachingowe ze sprzedawcami i kierownikami.
 5. Szkolenie 2-dniowe dla kierowników, na którym uczyli się indywidualnego podejścia do sprzedawców, tzn. komunikacji i delegowania zadań w zależności od kombinacji motywatorów.
 6. Konsultacje kierowników z coachem w miejscu pracy, obejmujących jedną wizytę na tydzień przez okres 5 tyg. Każde spotkanie poświęcone było innemu tematowi przewodniemu i polegało na wspieraniu w codziennych działaniach motywacyjnych i wyznaczaniu celów, realizowanych w ciągu tygodnia.
 7. Przeprowadzanie ankiety motywacyjnej na zakończenie projektu.
 8. Porównanie wyników ankiet.

Rezultaty:

 1. Wzrost motywacji sprzedawców.
 2. Poprawa atmosfery w zespole – wzajemne zrozumienie i mniej konfliktów.
 3. Właściwe przydzielanie zadań sprzedażowych, które uwzględniają motywatory danego pracownika, np. aktywna sprzedażą zajęli się sprzedawcy posiadający do tego celu odpowiednie motywatory takie: kontakty społeczne, rewanż, niezależność.

Nowy wizerunek firmy. Change Management

Dobrze prosperująca agencja marketingowa zatrudniająca 30 osób, gdzie nagle zwolnił się główny menager projektów. W kolejnych miesiącach fluktuacja była znacznie wyższa niż dotychczas – pracownicy przychodzili i odchodzili z pracy.

Przeprowadzone działania.

 1. Przeprowadzenie RMP w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: “Którzy pracownicy najlepiej pasują do zespołu i w jaki sposób możemy do nich dotrzeć?”
 2. Zdefiniowanie kluczowych określeń, które muszą pojawić się w ogłoszeniu o pracę oraz wskazanie portali oraz odpowiednich sposobów reklamy.
 3. Analiza RMP pracowników – diagnoza potrzeb i oczekiwanego sposobu zarządzania, w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w pracy.
 4. Przeprowadzenie i analiza RMP właściciela agencji reklamowej w celu rozpoznania jego dopasowania do zespołu i określenie różnic pod względem struktury motywatorów oraz zaplanowanie odpowiedniego sposobu zarządzania, odpowiadającego na potrzeby pracowników.
 5. Przeprowadzenie sesji coachingowych, podczas których właściciel dokonał analizy własnego stylu zarządzania, sposobów komunikacji i delegowania zadań. Zdefiniowanie obszarów do poprawy i wspólna praca właściciela z coachem.
 6. Realizacja cyklicznych spotkań pracowników w celu wypracowania zadań, procesów i celów strategicznych dla zespołu oraz metod ich osiągnięcia. Zaspokojenie motywatorów pracowników i stworzenie im możliwości współdecydowania o kierunku rozwoju agencji reklamowej.
 7. Wprowadzenie zmian strukturalnych do organizacji – wyłonienie 4 decyzyjnych teamliderów w określonych obszarach, a tym samym odciążenie właściciela od decydowania o wszystkim.

Rezultaty

 1. Po 2,5 roku od wdrożenia działań fluktuacja w agencji reklamowej jest bliska zeru.
 2. Pracownicy są zmotywowani i bardziej zadowoleni z pracy, co w znaczący sposób wpływa na efektywność wykonywanych projektów.
 3. Wzrost zadowolenia klientów w ciągu 2 lat z wartości 2,8 do 1,9 (przy czym 1 jest wartością najwyższą, a 5 najniższą), a tym samym właściciela.