Justyna SzymczakJustyna Szymczak
– dyplomowany trener biznesu, akredytowany coach International Coach Federation. Jako trener biznesu pełni rolę konsultanta ds. kapitału ludzkiego, eksperta ds. rozwoju osobistego.

Przeprowadza działania wspomagające rozwój, wspiera zespoły managerskie w podejmowaniu decyzji.  Korzystając z wieloletniego doświadczenia w biznesie, chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem,  świadczy swoje usługi jako trener umiejętności miękkich oraz prowadzi sesje coachingowe indywidualne i zespołowe.

Jest kreatorką zmiany, jako coach jest wciąż uczącym się ekspertem, z ciekawością podąża za klientem, pomagając mu w uczeniu się i osiąganiu celów. Ukończyła Politechnikę Szczecińską kierunek Zarządzanie i Marketing oraz Uniwersytet Szczeciński kierunek Finanse i Bankowość, certyfikowany trener Stylów Myślenia FRIS, certyfikowany trener Reiss Motivtion Profile, Certyfikowany Trener Metody Points of You TM, Certyfikowany Facylitator Action Learning.

Jej misją jest podnoszenie jakości siebie, a tym samym świata. Ma poczucie wzrastania i wolności tworzenia, bazując na wewnętrznej prawdzie, ma potrzebę współtworzenia z innymi nowej jakości życia pod nazwą Akademia Sukcesu.