201801.10
0
1

PROCES UWAŻNEJ KOMUNIKACJI

Warsztat jest skierowany do osób i zespołów dla których praca różnego rodzaju z ludźmi jest źródłem sukcesu i ich wyników: dla właścicieli, menedżerów i pracowników, nauczycieli, lekarzy, agentów nieruchomości. Wszędzie tam gdzie kontakt z klientem osiągnie wyższy poziom i wyższą jakość poprzez uważność.

OPIS METODY:

Metoda Proces Uważnej Komunikacji to 24 godzinny praktyczny warsztat prowadzony przez trenera prowadzącego z uczestnikami, w liczbie do 12 osób, składający się z trzech etapów: warsztat po 8 godzin w odstępach jednego miesiąca każdy oraz Skryptu coachingowego, który zawiera 112 ćwiczeń, po dwa ćwiczenia na każdy dzień przez okres 8 tygodni oraz ankiety na start i co 14 dni w celu autodiagnozy postępu procesu uczestnika, składającej się z 6 pytań. Skrypt coachingowy z zaplanowanymi ćwiczeniami to dla każdego uczestnika warsztatu skuteczne i zabawne narzędzie, które angażuje, ekscytuje i rozwija uważną komunikację przez osiem tygodni, w którym uczestnik zapisuje swoje obserwacje, odczucia i przemyślenia. Skrypt coachingowy pomaga konsekwentnie i efektywnie wdrożyć w życie nabytą wiedzę i umiejętności uważnej komunikacji, który jest nieodłącznym element metody Proces Uważnej Komunikacji.
Jednym z przykładowych ćwiczeń jest: Postaraj się dziś słuchając kogoś zwrócić większą uwagę na emocje drugiej osoby. Zapisz co najbardziej Cię zdziwiło.

Najpierw przeprowadzany jest I Etap szkolenia w formie praktycznego 8 godzinnego warsztatu.Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz oraz wykonują ćwiczenie utrwalające z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aktywnego słuchania, parafrazy, odzwierciedlenia, uważności. Jest przeprowadzona gra coachingowa na Planszach procesu, pozwalająca zgłębić wiedzę i umiejętności z uważnej komunikacji. Plansza na 1 dzień: składa się z 5 plansz: KOMUNIKACJA, AKTYWNE SŁUCHANIE, UWAŻNOŚĆ, EMOCJE, UWAŻNA KOMUNIKACJA.

Następnie przeprowadzony jest II Etap szkolenia. Odbywa się on po miesiącu od dnia pierwszego warsztatu. Jest to 8 godzinny praktyczny warsztat z uważności komunikacji. Uczestnicy nabywają nową wiedzę i umiejętności z autoprezentacji. Uczestnicy biorą udział w grze coachingowej na Planszach procesu, rozwijając wiedzę i umiejętności z autoprezentacji. Plansza procesu w II Etapie składa się z 4 plansz: EMOCJE, IMPULSY, WRAŻENIA Z CIAŁA, MYŚLI.

Następnie przeprowadzony jest III Etap szkolenia, który odbywa się po miesiącu od II Etapu. Jest to 8 godzinny praktyczny warsztat z uważności komunikacji, podczas którego uczestnicy sprawdzają nabytą wiedzę i umiejętności uważnej komunikacji. Przeprowadzona jest gra coachingowa utrwalająca nabytą wiedzę i umiejętności podczas całego Procesu Uważnej Komunikacji. Plansza na 3 dzień szkolenia, składa się z 3 plansz: PYTANIA, SCENKA, ZADANIE.

Metoda Proces Uważnej Komunikacji rozwija umiejętności badania swoich potrzeb i potrzeb innych, rozwija umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, podnosi zaangażowanie i uważność w komunikacji w życiu codziennym i zawodowym. Wzrost kompetencji uważnej komunikacji może przyczynić się do rozwoju emocjonalnego i powiększania swoich zasobów osobistych i materialnych. Wartością dodaną dla uczestników jest lepsze poznanie siebie i innych ludzi, tworząc z nimi autentyczne relacje, co przyczynia się do lepszej atmosfery i zmniejszenia ilości konfliktów.

Szkolenie odbywa się w dniach 11.01.2018 roku, 13.02.2018 roku oraz w dniu 13.03. 2018 roku dla grypy do 12 osób uczestników powyżej 25 roku życia dla właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw ze środków Unijnych w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój.