201702.07
0
2

Jakie potrzeby mają pokolenia X, Y oraz Z.

Istotą tworzenia podziału na pokolenia X, Y, Z jest pokazanie jaki wpływ na dane pokolenie ma środowisko społeczne, wydarzenia polityczne i ekonomiczne, jakie emocjonalne i mentalne możemy spotkać różnice.

Pokolenie X – osoby urodzone w latach 1965-1976, definiują ich wydarzenia takie jak odkrycie Aids, pojawienie się MTV, kryzys giełdowy 1987 r., upadek muru Berlińskiego. To pokolenie wielozadaniowe, niezależne, pewne siebie, preferujące równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Pokolenie Y – osoby urodzone po 1977 r., zdefiniowane przez Google, Facebooka, czy ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. Cechuje ich dostrzeganie wartości pracy społecznej, różnorodność, tolerancja, zaufanie. Ich głównym kanałem komunikacji są portale społecznościowe, preferują zróżnicowaną komunikację, poczucie humoru, lubią czuć się aktywni i rozumieć to co robią, nie tolerują podkreślania hierarchii.

Pokolenie Z – osoby urodzone po 1990 roku zdefiniowane przez takie wydarzenia jak: wojna w Iraku, gry komputerowe oraz recesję gospodarczą. To pokolenie mobilne, preferuje e-booka zamiast tradycyjnej książki, żyje z ciągłym dostępem do internetu, ma dużą łatwość i szybkość docierania do informacji. Samą wiedzę traktują jako coś szybko tracącego na wartości. Dążą do równowagi życia zawodowego i prywatnego, aby stanowiła jedną całość, w której chcą być sobą. W pracy nie zależy im na stabilności,  szukają różnorodności i uciekają od rutyny. Znają języki obce, chętnie komunikują się z innymi kulturami, szukają pracy nie tylko w Polsce, ale na całym Świecie. Czasem określane są przez starsze pokolenia  jako pokolenie roszczeniowe.

To ogólna charakterystyka pokoleń, należy jednak unikać głębokich kategoryzacji, i pamiętać, że motywowanie ludzi i ustalanie ich predyspozycji powinno być zindywidualizowane. Każda osoba jest inna, ma inne wychowanie, inne otoczenie, również ważne jest jak sami kształtujemy swoje cechy. Należy pamiętać, że te umowne pokolenia wymagają innego sposobu komunikowania się. Ważne jest zróżnicowane podejście. Nie wiele zmienił się komunikat wysyłany przez pracodawcę, zmienił się jednak komunikat wysyłany przez pracowników, bo zmieniły się ich oczekiwania wobec pracy, niestety nie zawsze idą za nimi odpowiednie kompetencje lub dojrzałość. Osoby niedojrzałe nastawione są na branie ( jak dzieci), osoby dojrzałe chcą przede wszystkim dawać. Istotne jest zróżnicowane podejście do pracownika, wśród najmłodszych widoczna jest potrzeba feedbacku, to pokolenie Facebooka, które wrzuca zdjęcie i czeka na „lajki”. Oni są przyzwyczajeni do ciągłej komunikacji i informacji zwrotnej, dlatego musimy uczyć menedżerów, by ten feedback był dostarczany cały czas na bieżąco. Ważnym punktem wyjścia do zarządzania ludźmi jest również słuchanie, niezależnie od tego, z którego pokolenia wywodzą się. Słuchając możemy kreować potrzeby, i tymi potrzebami zarządzać. Nowe pokolenia bardzo mobilizują do rozwoju kompetencji organizacyjnych. Dostosowanie się pracodawców do oczekiwań pracowników staje się szczególnie ważne, gdy rynek pracodawcy zaczyna zmieniać się w rynek pracownika. Wspomaga to zjawisko postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz niż demograficzny.

Bardzo ważna jest atmosfera i rozwój, ludzie uciekają ze środowisk, w których nie czują się dobrze i nie czują się częścią zespołu. Potrzebują możliwości do rozwoju, dobrego wynagrodzenia, ciekawych zadań, stabilizacji. Nawet przy zadaniach prostych można umożliwić pracownikom rozwój. Konieczne jest danie pracownikom jak największej możliwości decydowania, samodzielnego rozwiązywania problemów. W przypadku pokolenia Z dochodzi jeszcze elastyczność: zadaniowy czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej (home working).

Potrzebny jest kompromis i dążenie do tego, by jednej i drugiej stronie było ze sobą dobrze.

Niektóre firmy zaczęły wprowadzać takie rozwiązania jak ulokowanie menedżera tam gdzie pracują podwładni, na open space. Pokolenia i rynek ewoluuje, tworząc nowe potrzeby, nowe zawody, podczas gdy system edukacyjny nie zmienia się tak dynamicznie jak rynek. Należy wykorzystać jak najlepiej co każde pokolenie jest nam w stanie zaoferować, dać im możliwość wykorzystania swoich kompetencji, umiejętności i potencjału. Znacząco zmienia się rola menedżera, nie powinien być on nadzorcą, kontrolerem, tradycyjnym nauczycielem czy sędzią. Współczesny menadżer to lider, wizjoner, analityk, strateg, psycholog, mentor, coach, koordynator. Dlatego warto w dzisiejszych czasach inwestować w rozwój umiejętności menadżerskich takich jak aktywne słuchanie, zarządzanie ludźmi przez ich naturalne predyspozycje  i potrzeby, efektywne zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie emocjami, kreatywne szukanie rozwiązań.