Alchemiq wspiera ludzi w odkryciu ich naturalnego potencjału, ich talentów

i w podejmowaniu optymalnych, najlepszych dla nich decyzji.

Metoda Style Myślenia FRIS® służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania (określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania).

Nazwa modelu stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze, które z kolei służą do opisu Stylów Myślenia i Stylów Działania.

FRIS

Badanie FRIS®pokazuje jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje w pracy, w relacjach, w rozwoju zawodowym oraz osobistym. Metoda FRIS® mierzy różnice w sposobach myślenia i rozwiązywania problemów, sposobu podejmowania decyzji, wskazuje na indywidualne predyspozycje. FRIS® opisuje preferowany sposób komunikacji.

JAKI JEST i CO TOBIE DAJE?

 1. JEST PROSTY, intuicyjny i spójny. Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia jak podejmujesz decyzje, komunikujesz się, jakie role naturalnie podejmujesz w pracy zespołowej i jak rozwiązujesz problemy. Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza online, składającego się z 76 pytań (ok. 20 minut). Dwudziestostronicowy raport nie tylko diagnozuje Twoje naturalne predyspozycje, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach najlepiej się sprawdzasz.

Można odkryć jak inni postrzegają Twoje zachowanie. Styl myślenia opisuje preferowany sposób reagowania i komunikowania się, co bardzo mocno wpływa na to jak jesteś postrzegany przez otoczenia. Przykładowo Zawodnicy łatwo ustawiają się w opozycji, nie boją się rywalizacji i konfrontacji. W sytuacjach gdy po prostu wyrażają swoją opinię, inne Style Myślenia mogą uznawać, że Zawodnik dąży do konfliktu. Badacz maksymalnie chce pogłębić analizę sytuacji i rozpatrzyć wszelkie możliwe przypadki, tym samym może opóźniać realizację, gdyż chce uzyskać pełną informację o problemie. Partner jest zaangażowany we wspólne realizowanie przedsięwzięcia, woli skoncentrować się na praktycznym wdrażaniu pomysłów we współpracy z innymi, potrzebuje poparcia i zaangażowania innych. Wizjoner jest zainteresowany przede wszystkim wytyczaniem nowych szlaków i określeniem strategii, ma niską cierpliwość do szczegółów oraz zmienia strategię w trakcie realizacji.

 1. JEST PRAKTYCZNY. Znajomość stylów myślenia i działania FRIS pomoże Tobie szybko zastosować, poznając i lepiej wykorzystując w praktyce Twoje naturalne predyspozycje.

FRIS® nie tylko diagnozuje predyspozycje, ale również udziela wskazówek, w jakich działaniach się najlepiej sprawdzają, jak najlepiej komunikować się z osobami o innych stylach myślenia. FRIS opisuje jak stawać się lepszym, wciąż będąc sobą.

 1. JEST POLSKI. Metoda FRIS® stworzona jest na podstawie wyników Polskich badań, jest dopasowany do naszych realiów.
 2. MOŻESZ MIEĆ LEPSZE WYNIKI I SATYSFAKCJĘ ZE SWOJEJ PRACY.

      FRISMożesz poznać działania, w których się sprawdzasz oraz możesz być lepszy w tym, w czym jesteś dobry.

            FRIS® opisuje w jakiego typu pracę najchętniej osoba się angażuje i gdzie osiąga najlepsze efekty. Przykładowo największą skuteczność Zawodnika jest w pracy, którą można zmierzyć szybkością i liczbą osiągniętych celów. Jest najbliższy flow gdy pochłaniają go zadania wymagające efektywności i szybkiego podejmowania decyzji. Zawodnik osiągnie wtedy znaczne lepsze efekty, niż inne Style Myślenia, i będzie miał z tego dużą satysfakcję. Partner angażuje się najsilniej w pracę, jeżeli jego cel ma głęboki wymiar osobisty. Wizjoner największą satysfakcję z pracy odczuwa, gdy zajmuje się czymś nowym, do tej pory niewypróbowanym. Badacz najbardziej jest zaangażowany gdy dociera do sedna problemu o zawiłej i niejasnej naturze.

DLA kogo jest badanie Stylu Myślenia FRIS®?

– dla Liderów i menagerów: budowanie zespołów, poprawa komunikacji, rozwój i motywowanie,

– dla osób, które chcą poznać naturalne predyspozycje, potencjał oraz umiejętności pracy w zespole,

– dla doradców, specjalistów HR: planowanie ścieżki rozwoju, selekcja i rekrutacja, rozwiązywanie konfliktów.

W czym pomocne jest proponowane Badanie Stylu Myślenia FRIS®:

–  w diagnozie naturalnych predyspozycji zawodowych,

–  w motywowaniu i budowaniu ścieżki kariery zawodowej lub edukacyjnej,

– efektywnej komunikacji w organizacji,

–  analizie słabych i mocnych stron w budowaniu pewności siebie,

–  kierowaniu zespołem pracowników,

–  radzeniu sobie ze stresem,

–  rekrutacji i selekcji pracowników,

–  w podejmowaniu trafniejszych decyzji.

Zapraszamy do wykonania badania indywidualnego Stylu Myślenia FRIS wraz z sesją indywidualną, podczas której omówimy badanie.

Kontakt: tel. 502 428 468.

OPINIE UCZESTNIKÓW WARSZTATU  Z FRIS:

Radek:

Szkolenie dało mi:

– Praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji z innymi stylami myślenia i działania,
– możliwość ćwiczenia swojego stylu myślenia i działania
– możliwość pracy i poznania osób z innymi stylami myślenia i działania
– narzędzia i umiejętność rozpoznawania innych stylów do wykorzystania w życiu osobistym i zawodowym.

Podobało mi sie :

aktywne uczestnictwo prowadzącej warsztat FRIS w ćwiczeniach,

przygotowanie merytoryczne prowadzącej warsztat FRIS,

przestępny dla mnie przekaz wiedzy,

czytelna prezentacja wizualna,

podczas szkolenia czułem się bezpiecznie,

czułem się ważny jako uczestnik.

 

Justyna:

Szkolenie dało mi zupełnie inne spojrzenie na osoby o innym stylu myślenia. Do tej pory żyłam w przekonaniu, że to, czy się z kimś dobrze rozumiem i świetnie mi się pracuje, zależy od cech charakteru. Uważam, że ta wiedza powinna być fundamentalna dla każdego, kto pracuje na kierowniczym stanowisku, żeby zrozumiał, jak ma postępować z danym pracownikiem, jak do niego mówić i czego wymagać. Jakby szef zrozumiał, że to style myślenia, a nie charakter determinują pracę człowieka, obu stronom by się lepiej współpracowało. Osobiście mogę uważać, że dany styl myślenia jest dla mnie mało interesujący i zastanawiać się, jak ludzie obdarzeni nim mogą funkcjonować w tak odmienny dla mnie sposób. Jednak po szkoleniu już znam ich potrzeby i „instrukcję obsługi”, co pozwala mi spojrzeć na to z zupełnie innej strony. Wszystkim szefom życzę takiej otwartości umysłu i chęci, aby poznać style myślenia swoje i pracowników.

 

Michał: „Szkolenie u Justyny było moim kolejnym spotkaniem z metodą FRIS. Zastanawiałem się zatem co odkrywczego może być w kolejnym tego typu warsztacie? Okazało się, że może być i to bardzo dużo ciekawych rzeczy! Ze szkolenia wychodziłem w przekonaniu, że zabieram ze sobą jeszcze większa wiedzę o sobie samym oraz o tym jak lepiej poznawać sposoby myślenia innych ludzi, by lepiej się z nimi komunikować. Myślę, że to co najcenniejsze u Justyny jako Coacha i Trenera to dar przyciągania odpowiednich ludzi. I właśnie od uczestników szkolenia, przy dyskretnym wsparciu samej prowadzącej nauczyłem się najwięcej.”

Zakres usług, który dotyczy  FRIS® to:

 • Profil indywidualny wraz z sesją informacji zwrotnej.
 • Profil rekrutacyjny wraz z procesem rekrutacyjnym.
 • Profil Zespołowy wraz z sesją informacji zwrotnej.
 • Szkolenia FRIS.
 • Działania ewaluacyjne.

FRIS® POMAGA ODKRYĆ TE ZASOBY, KTÓRE POZWALAJĄ OSIĄGAĆ NAJWYŻSZĄ EFEKTYWNOŚĆ.

Nikt nie rodzi się po to, aby stawać się kimś innym
Marek Kamiński

 

Jeśli masz pytania, chcesz poznać swój styl myślenia lub Twojego Zespołu zapraszamy do kontaktu.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych: Alchemiq Justyna Woźniak. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm."]