kres3


jaaKoncepcja  Metody Points of You® opiera się na fototerapii i pracy z obrazem. W metodzie tej chodzi o to, że wszystko na świecie ma nieskończenie wiele punktów widzenia. Ludzie, rzeczy, miejsca, emocje … Kiedy czegoś nie rozumiemy lub nie zgadzamy się, to niekoniecznie dlatego, że się mylimy. Być może po prostu nie widzimy całego obrazu. Jeśli utknęliśmy w jakiejś sytuacji i nie możemy znaleźć rozwiązania, czas ruszyć z miejsca i poszukać nowych perspektyw. Narzędzia Points of You®inspirują ludzi, aby właśnie tak postępowali”. Od 2006 roku w ponad 20 różnych językach narzędzie jest stosowane w 149 krajach, aktualnie jest ponad 300 Certyfikowanych Trenerów Points of You®.

Alchemiq Justyna Woźniak posiada ponad 10 lat doświadczenia w obszarze szkoleń miękkich z zakresu umiejętności komunikacyjnych, społecznych i menedżerskich dlatego posiada szeroki pakiet innowacyjnych narzędzi rozwojowych i dostosowuje je do potrzeb Partnerów.

Szkolenia Points of You® są prowadzone metodami uczenia się przez doświadczanie rozwojowe oparte o techniki i narzędzia coachingu. Jest praktyczne, dostarcza wielu nowych pomysłów w zakresie wykorzystania słowa i obrazu, metafory wizualnej i werbalnej, pracy z emocjami i wartościami pogłębiając samoświadomość w danym temacie.

Metoda Points Of You® the Coaching Game to gra coachingowa oparta o 65 obrazów, pozwalająca na wejście na głębszy poziom pracy rozwojowej. Odnowienie własnej energii i odkrycie nowych możliwości w rozwoju osobistym, zainspirowanie się, podniesienie motywacji.

Kompetencje rozwijane podczas szkolenia  Metodą Points Of You®:

 • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
 • Inteligencja emocjonalna – podświadomość myśli obrazami.
 • Aktywne słuchanie.
 • Pytania sięgające sedna.
 • Bezpośrednia komunikacja.
 • Poznanie podświadomych wzorców (przekonań, programów).
 • Budowanie świadomości.
 • Projektowanie działań.
 • Planowanie i wytyczanie celów. Praca na celach.
 • Poszerzanie perspektywy.
 • Rozwiązywanie konfliktów – możliwość bezpiecznego poruszanie się.
 • Budowanie Zespołu oraz zarządzanie Zespołem.
 • Diagnostyka Zespołu, style komunikacyjne. Odkrywanie ról w Zespole.
 • Motywacja i zaangażowanie.
 • Samoświadomość oraz samoakceptacja. Przywództwo osobiste.

nowe 054 nowe 067 nowe 048 nowe 049 nowe 052 nowe 063 nowe 064


W odniesieniu do każdej osoby, rzeczy, sytuacji i opinii istnieje nieskończona liczba punktów widzenia. Prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność zobaczenia punktów widzenia innych niż te, które znamy, oraz spojrzenia na sprawy pod innym kątem. Zmiana zazwyczaj zaczyna się w momencie naszej gotowości do przyjęcia odmiennej perspektywy. Ta umiejętność jest istotną częścią rozwoju osobistego, zawodowego, a także organizacyjnego.
Jednym z fundamentów Points of You®jest integracja pracy prawej półkuli mózgu, odpowiadającej za intuicję i emocje, z odpowiedzialną za analizę lewą półkulą. Ta strategiczna kombinacja jest osiągana poprzez oglądanie zdjęcia pobudzającego naszą kreatywną, żeńską stronę wraz ze słowem opisującym temat z codziennego życia, które z kolei aktywuje część męską, analityczną.

Nasza metoda wykorzystuje moment tej jednoczesnej stymulacji, kiedy pojawia się napięcie między emocjami a logiką, chwilowo blokując czujne mechanizmy obronne naszej świadomości. To „celowe zamieszanie” pozwala, dzięki właściwemu poprowadzeniu pracy, uwolnić nas od sztywnej listy powinności i umożliwia, by do naszej świadomości dotarły inne punkty widzenia. Na zakończenie procesu naszego odsłonięcia i integracji opcji, których normalnie byśmy nie dostrzegli, otwieramy się na działania, które możemy podjąć i dostajemy kopa do ruszenia z punktu utknięcia.
Każde zdjęcie Points of You® jest uważnie wybrane w oparciu o wyjątkowy zamysł przedstawienia tematu za pomocą elementu wizualnego nie odnoszącego się w oczywisty sposób do towarzyszącemu mu słowa, po to, aby maksymalnie stymulować cały system myślenia i emocji.

Metoda jest zbudowana w sposób przypominający sinusoidę, gdzie na początku otwieramy się i odsłaniamy na tak wiele punktów widzenia, jakie są możliwe w odniesieniu do zagadnienia, nad których chcemy pracować. To może dotyczyć relacji partnerskiej, rodzicielstwa, kariery, zdrowia i każdego innego nie dającego spokoju tematu, w związku z których chcemy podjąć decyzje. Po udanym poszerzeniu perspektywy proces wiedzie w kierunku wyboru z pojawiających się opcji najwłaściwszego dla nas celu i zaplanowania działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć zamierzenie.

Nasze Szkolenia opierają się na 4 etapach metody:
PAUZA
Zatrzymanie się umożliwia nam wzięcie oddechu i spojrzenie na nasze życie z dystansu. Pauza jest podstawowym i niezbędnym krokiem, który musimy zrobić, by wyrwać się ze schematu myślenia i automatycznego funkcjonowania w życiu codziennym.
Pauza Points of You

POSZERZENIE
W każdej sytuacji istnieje niezliczona liczba punktów widzenia. Wyzwaniem jest spojrzeć na życie z innej perspektywy. Na tym etapie szukamy nieznanego, nie wiedząc dokąd to nas doprowadzi.

SKUPIENIE
Po przeanalizowaniu wszystkich odpowiednich punktów widzenia
skupiamy się na spostrzeżeniach istotnych dla nas. Przy pomocy pytań naprowadzających wyjaśniamy, które opcje wydają się właściwe i najbardziej odpowiednie dla naszej indywidualnej „struktury” i rytmu wewnętrznego.

DZIAŁANIE
To jest etap, w którym zmieniamy potencjał w konkrety. Kreślimy plan działania lub listę zadań zawierające spis mierzalnych kroków, jakie musimy podjąć, oraz harmonogram realizacji naszego zamierzenia.

W celu przygotowania specjalnie dla Ciebie procesu rozwojowego metodą  Points of You zapraszam do kontaktu:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych: Alchemiq Justyna Woźniak. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm."]