Mediacje odbywają się najczęściej na wspólnych spotkaniach zwaśnionych stron w obecności neutralnego mediatora. Takie spotkanie nazywamy posiedzeniem mediacyjnym. Przeciętna mediacja trwa około 3 spotkań dwugodzinnych. Mediacja jest alternatywnym rozstrzygnięciem sporów, to konstruktywne zarządzanie konfliktami. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. Zadaniem mediatora jest ułatwianie procesu osiągania ugody drogą negocjacji z obiema stronami konfliktu. Mediacje to zwiększenie możliwości i dostępności prawnego rozstrzygnięcia sporów cywilnych, które są szybkie, tanie i skuteczne. Każda mediacja zakończona podpisaniem ugody cywilno-prawnej, jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności, zostaje na wniosek strony niezwłocznie zatwierdzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Zapraszamy do kontaktu: tel: 502 428 468.

Napisz do nas:

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon

    Treść wiadomości