kres3

Cokolwiek umysł może wymyślić, to może też osiągnąć

Clement Stone

CoachCoaching jest partnerską współpracą, w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje Ciebie do maksymalizacji Twojego osobistego i zawodowego potencjału.

Celem coachingu jest znalezienie nowych rozwiązań starych problemów. 

Coach jest towarzyszem rozwoju, ukierunkowanego przez czynniki wewnętrzne siły natury człowieka na jego samorealizację. Coaching to proces wspierający doskonalenie się każdego człowieka, który jest zainteresowany rozwojem, w zgodzie ze swoimi najgłębszymi wartościami i swoją naturą. Coach nie udziela rad, ale pobudza do refleksji nad wyborami. Coach zadaje pytania, które wiele znaczą, które otwierają na szukanie nowych rozwiązań.  Coach pomaga w odkryciu naturalnych talentów, o których w biegu życia czasem z różnych względów zapomnieliśmy.

Czym coaching różni się od psychoterapii?

Coaching nie jest terapią dla zagubionych w życiu ludzi, w których jest głęboki ból związany z przeszłością. Podczas coachingu zasadniczo nie zajmujemy się przeszłością, koncentrujemy się na przyszłości. Coaching jest formą wsparcia, która ma na celu usunięcie przeszkód i przekraczanie barier, które powstrzymują człowieka przed realizacją swoich marzeń i aspiracji. Coach zakłada, że każdy człowiek jest kreatywny, zdolny, mądry, dobry i stanowi integralną całość. Dlatego coach tylko towarzyszy klientowi w procesie zmiany, którą dokonuje klient. Koncentruje się na celach, które wybiera klient. Wspiera go w wyłanianiu rozwiązań i strategii, pomaga przezwyciężać bariery oraz ograniczające przekonania i dostrzec nowe perspektywy. Coach pomaga w budowaniu naturalnej siły poprzez pobudzenie twórczego myślenia i odkryciu własnych zasobów, wyznaczaniu zadań i osiąganiu celów. To wszystko odbywa się w głębokim poszanowaniu świata klienta, jego osoby, w maksymalnym wykorzystaniu jego potencjału oraz wydobyciu i utrzymaniu niezbędnej do realizacji celów motywacji.

Coaching oparty jest na wzajemnym zaufaniu Coacha z Klientem, dlatego tak ważne jest, kto prowadzi sesję.  Justyna Woźniak to coach z akredytacją międzynarodowej organizacji International Coach Federation (ICF), od 2013 roku prowadzi Life Coaching oraz Coaching  Menedżerski zgodnie z kodeksem etycznym International Coach Federation.

CertyfikatICF

Kim jest Klient?

Klientem jest osoba, która pragnie osiągnąć swoje cele m.in.: polepszenie wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji. Klient nie poszukuje emocjonalnego ukojenia od problemów natury psychologicznej, poszukuje wsparcia w procesie zmian, również od strony emocjonalnej. Jednocześnie decyduje się  na drodze zmian na wdrażanie działań, aby zwiększyć swoją skuteczność tj. realizację swojej misji i wizji.

W jaki sposób współpracujemy nad realizacją  Twojej Wizji ?

Zadzwoń lub napisz maila i umówimy się na pierwsze spotkanie, na którym znajdziemy odpowiedzi na twoje pytania, ustalimy jaki rodzaj wsparcia jest właściwy lub najbardziej efektywny dla Ciebie.

Przygotowujemy wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalimy sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów).

Dlaczego coaching?

Zarówno firmy korzystają z usług coachingowych jak i wiele osób prywatnie, a tematem współpracy są zagadnienia związane z życiem zawodowym i prywatnym.

Twoje korzyści płynące z coachingu:

 • Stymulacja rozwoju oraz podnoszenie poziomu Twojej motywacji.
 • Zdefiniowanie co jest dla Ciebie sukcesem i ustalenie strategii działania.
 • Efektywny sposób wydobycia z Ciebie tego, co najlepsze.
 • Poprawa jakości wykonywanej przez Ciebie pracy.
 • Zrozumienie swoich  mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Ustalisz konkretniejsze cele i konsekwentniej będziesz dążyć do ich realizacji.
 • Zidentyfikujesz i usuniesz bariery na drodze do realizacji celów zawodowych i marzeń.
 • Podniesiesz skuteczność i efektywność swoich działań.


Lista proponowanych tematów warsztatów prowadzonych w formie coachingu grupowego:

 • Metoda Proces Uważnej Komunikacji (PUK) to 24 godzinny program warsztatu uważnej komunikacji składający się z trzech spotkań po 8 godzin dydaktycznych w odstępie jednego miesiąca oraz skryptu coachingowego na 90 dni dla każdego uczestnika warsztatu. Cały proces uważności przez 3 dni łączy Plansza Procesu Uważnej Komunikacji oraz kilkunastu ćwiczeń z umiejętności miękkich rozwijających empatię: aktywne słuchanie, uważność, kreatywne myślenie pytaniami, pracę z obrazem oraz odgrywanie scenek z różnymi emocjami  i oglądanie swoich przemówień publicznych z autoprezentacji.
 • Sesje online: coaching, doradztwo zawodowe, omawianie badań Stylu Myślenia FRIS® oraz RMP®.

 • Integracja pracowników.
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna.
 • Autentyczne przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie zespołem w oparciu o style myślenia FRIS®.
 • Komunikacja w oparciu Style Myślenia FRIS®.
 • Szkolenie dla działu HR i Menedżerów, w zakresie korzystania z metod i narzędzi coachingowych, w czasie szkoleń pracowniczych zespołów.
 • Prowadzenie Zespołów Action Learning jako Facylitator.
 • „SOS” czyli Sztuka Osiągania Spokoju – System 9 kroków od lęku do spokoju – warsztat w oparciu o pracę z obrazem Points of You  z Akredytacją ICF® – 14 CCEU – 2 dniowy warsztat Metodą Points of You®.
 • Siła przekonań – Jak zmienić przekonania ograniczające na wspierające. Nauka pracy z przekonaniami w oparciu o Racjonalną Terapie Zachowań (RTZ).
 • Wybieram miłość z The Work®. To dwudniowy warsztat prowadzony w oparciu o metodą The Work® Katie Byron, podczas którego robimy Pracę na arkuszach The Work®. Dzięki tej metodzie znajdziesz wyjście z trudnych sytuacji oraz poradzisz sobie z trudnymi emocjami i myślami, nawet w sytuacjach, które wydawałby się być nie do pokonania. Odnajdziesz receptę na swoje szczęście, aby móc cieszyć się spokojem każdego dnia. (zobacz w Aktualnościach kiedy najbliższy warsztat z The Work)
 • Zarządzanie przez  motywację w oparciu o metodę Reiss Motivation Profile® prof. Stevena Reiss.
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji.
 • Prowadzanie wykładów na konferencjach. Np.: Forum Menedżerów służby zdrowia  o tematyce: Budowanie współpracy w oparciu o zdrową komunikację i wzajemny szacunek, Wpływ emocji i różnicy w sposobach myślenia na zachowanie i współpracę w zespole oraz w pracy z pacjentami

Współpraca  w zakresie wdrożenia innowacji rozwojowych i współprowadzenie  ponadnarodowego projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. Upowszechnianie i wdrożenie modelowych rozwiązań związanych z wydłużeniem aktywności osób po 50 roku życia w regionie Zachodniopomorskim – współpraca w tym zakresie z firmami i instytucjami państwowymi: 2019 rok.

Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z uczestnikami konferencji Peryskop 2016 o tematyce: Co pobudza ciebie do działania? Zarządzanie przez motywację pozafinansową czyli Motywacja 3.0 na podstawie metody Reiss Motivation Profile® prof. Stevena Reiss oraz o tematyce:  Jak możesz podejmować trafniejsze decyzje oraz lepiej komunikować się w relacjach zawodowych i prywatnych? Style myślenia w biznesie … i nie tylko w oparciu o metodę Style myślenia FRIS®.

coaching, warsztaty , szczecin, Alchemiq Coaching Alchemiq SzczecinZapraszam do kontaktu: 

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)