kres3

  • Coaching
  • Mediacje
  • Muzykoterapia kamertonami – sesje i koncerty
  • Praca metodą The Work Byron Katie
  • Analiza Motywacyjna Reiss Profile
  • Badanie i szkolenia Style Myślenia FRIS
  • Warsztaty metodą Points of You™
  • PUK – Proces Uważnej Komunikacji to 2 dniowy 16 godzinny warsztat metodą Justyny Ewy Woźniak z 2017 roku współtworzony z Funduszy Europejskich Ministra Rozwoju jako innowacyjna metoda szkoleniowa.  Najbliższy termin warsztatu Proces Uważnej Komunikacji to 11-12.02.2021 roku w godzinach od 8.00 do 17.00 w Szczecinie. Zapraszamy