202107.01
0
0

Muzyka i magia

Muzykoterapia jest znana od czasów starożytnych. W Międzynarodowym środowisku zawodowym rozwinęła się od połowy XX wieku. W Książce „Muzykoterpia – czyli jak wykorzystać siłę dźwięku“ Edith Lecourt znajdziesz wiele praktycznych sposobów zastosowania muzykoteprapii w teorii i praktyce.

Poniżej fragmetem  z tej książki:

„Michael Schneider zauważa, że akustyczną zasadę znaleźć można we wszystkich mitach o stworzeniu świata: dźwięk, święte słowa, szum, głosy, szept, itp. W Biblii to Słowo Boże, w Indiach dźwięk OM reprezentujący twórczą siłę, która daje dostęp do sacrum i nieśmiertelności.

Ta pierwotna muzyka widoczna jest również w obrządkach. Szaman, magiczny śpiewak ( na przykład na Syberii), podczas swojego samotnego przygotowania stanowiącego wtajemniczenie, otrzymuje objawienie śpiewów, akustyczną esencję istot i rzeczy. To właśnie pozwala mu wnikać swoim głosem w głąb tych ostatních oraz odnajdywać złe duchy. Stara się on uzyskać ostateczną zdolność do nawiązania kontaktu z dźwięczną esencją świata, inaczej mówiąc „duchem słuchu“,  który może sprawić, że stanie się bardziej podobny do bogów.

Uznaje się, że koncepcja ta przypisuje dźwiękowi oraz muzyce moc dotykania samego sedna ludzkiej istoty, echa boskości. Przedstawiliśmy wcześniej miejsce oraz funkcje, jakie pełni w Indiach muzyka raga, chcąc w ten sposób udowodnić, że pojęcie muzykoterapii łączy się tam z muzyką samą w sobie. Można to porównać z niektórymi praktykami muzykoterapii, jak na przykład tymi, które stosowane były przez Marie-Louise Aucher (psychofonia) oraz Rolando Benenzona, nadającymi fundamentalne znaczenie określeniu dźwiękowej torżsamości pacjenta, której przypisuje się czasami niemal mistyczną wartość. Z tymi autorami spotykamy się jeszcze w części poświęconej metodologii.

W części teoretycznej powrócimy, jeszcze do pojęcia „magia“ muzyki, które jest silnie zakorzenione w naszej kulturze, aby pokazać, w jaki sposób ten magiczny efekt, za pośrednictwem komunikacji dźwiękowej oraz improwizacji, pojawia się w grupách muzykoterapeutycznych. Pokażemy też, jak odpowiada on chwilom łączności, które powstają dzięki podświadomemu funkcjonowaniu w grupie.

  • Czy zauważyłeś w rapie i piosenkach kabaretowych sposób, w jaki udało się zmodyfikować znane melodie: zmiana kontekstu, zmiana interpretacji, zmiana słów?
  • Czy możesz podać jakiś przykład?
  • Czy zdażyło ci się stworzyć własny tekst do jakiejś znanej melodii?
  • Muzyka w obliczu haosu podejmuje zagadnienie ładu i harmonii.
  • Zawsze była wykorzystywana przez władzę polityczną oraz religijną.
  • Podejmuje grę z władzą w formie przeciwwładzy.”