202101.20
0
0

Proces Uważnej Komunikacji

PROCES UWAŻNEJ KOMUNIKACJI – 11-12.02.2021

Metoda Proces Uważnej Komunikacji to praktyczny warsztat prowadzony przez trenera prowadzącego w małej grupie, składający się z dwóch spotkań po 8 godzin dydaktycznych oraz Skryptu coachingowego, który zawiera 112 ćwiczeń, po dwa ćwiczenia na każdy dzień przez okres 8 tygodni i ankiety na start i koniec w celu autodiagnozy postępu procesu uważnej komunikacji uczestnika, składającej się z 6 pytań.

Skrypt coachingowy zawiera również słownik pojęć, z którymi uczestnik spotkał się podczas 16 godzinnego warsztatu. Skrypt coachingowy z zaplanowanymi ćwiczeniami to dla każdego uczestnika warsztatu skuteczne i zabawne narzędzie, które angażuje, ekscytuje i rozwija uważną komunikację przez osiem tygodni, w którym uczestnik zapisuje swoje obserwacje, odczucia i przemyślenia. Jednym z przykładowych ćwiczeń jest: „Postaraj się dziś słuchając kogoś zwrócić większą uwagę na emocje drugiej osoby. Zapisz swoje refleksje.”

Podczas dwóch dni warsztatowych Procesu Uważnej Komunikacji każdy uczestnik doświadcza praktycznych ćwiczenia z komunikacji, uważności, aktywnego słuchania, autoprezentacji wg. metodologii uczenia się dorosłych cyklem Kolba. Oznacza to, że każde doświadczenie – ćwiczenie jest poparte wnioskami, refleksjami i wdrożeniem w codzienność każdego uczestnika.

Podczas pierwszego dnia warsztatu z uważnej komunikacji, zostaną omówione cele warsztatu i uświadomione indywidualne potrzeby rozwoju jego uczestników – ćwiczenie diagnostyczne „drzewo wyzwań” oraz test wiedzy i kompetencji. Podczas pierwszego etapu warsztatu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę i umiejętności na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, klaryfikacji, odzwierciedlenia, parafrazy, aktywnego słuchania i uważności. Uczestnicy przechodzą przez poszczególne plansze procesu, zgłębiając wiedzę i umiejętności z komunikacji. Ćwiczenia między innymi polegają na odegraniu scenek, które są nagrywane na potrzeby samodoskonalenia się. Rozwijane są umiejętności autoprezentacji, wyrażania i rozpoznawania emocji u siebie i innych. Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy podsumowują to czego w tym dniu się nauczyli, jaką zdobyli wiedzę i umiejętności oraz jakie są ich dalsze potrzeby w rozwoju uważnej komunikacji.

Drugi dzień warsztatu rozpoczynamy sesją coachingową: feeadback po pierwszym dniu i rozmowa o skrypcie coachingowym. Podczas tego dnia uczestnicy oglądają nagrane Ćwiczenia scenek z emocjami oraz autoprezentacji i udzielają konstruktywnej informacji zwrotnej. Plansza Procesu Uważnej Komunikacji –  gra coachingowa – wspiera uczestników w utrwaleniu nabytej wiedzy i umiejętności z uważnej komunikacji. 

Na końcu warsztatu przeprowadzany jest Test wiedzy i kompetencji składający się z 12 pytań, który sprawdza nabytą wiedzę i umiejętności. Zakładany jest przyrost kompetencji komunikacyjnych: u minimum 80% uczestników, o minimum 15%. W celu oceny efektywności warsztatu, wynik PRE TESTU porównuje się z POST TESTEM.

Warsztat z Procesu Uważnej Komunikacji odbędzie się:

w dniach 11 i 12.02.2021 roku w godzinach od 9.00 do godziny 17.00 w Szczecinie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia drogą e-mail: biuro@alchemiq.co

Kontakt telefoniczny: 502 428 468.

Ilość uczestników jest ograniczona do 6 osób, więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena warsztatu: 700,00 PLN – zawiera:

2 dni praktyczny warsztat w Szczecinie oraz

  • Skrypt coachingowy – wersja papierowa i wersja pdf,
  • Uczestnictwo w Grupie zamkniętej na FB, kontakt dla uczestników tego spotkania przez 8 tygodni, Posty merytoryczne od autorki warsztatu – minumum jeden w każdym tygodniu – „Odpowiedzi na ważne pytania”
  • i 90 minutowe spotkanie trenera prowadzącego z Grupą online dwa razy w ciągu 4 tygodni: rozmowy o efektach uważnej komunikacji.
  • Kawa, herbata, woda i zdrowe przekąski podczas warsztatu.

Metoda Proces Uważnej Komunikacji rozwija umiejętności badania swoich potrzeb i potrzeb innych, rozwija umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, podnosi zaangażowanie i uważność w komunikacji w życiu codziennym i zawodowym. Wzrost kompetencji uważnej komunikacji może przyczynić się do rozwoju emocjonalnego i powiększania swoich zasobów osobistych i materialnych. Wartością dodaną dla uczestników jest lepsze poznanie siebie i innych ludzi, tworząc z nimi autentyczne relacje,  zwiększanie pewność siebie, co przyczynia się do lepszej atmosfery i zmniejszenia ilości konfliktów. 

Zapraszam

Justyna Ewa Woźniak

uświadomienie potrzeb uczestnikom poprzez zapisanie