201802.10
0
1

Jan zmienić przekonania? Spotkanie Points of You®

Zapraszamy na otwarte spotkanie metodą Points of You® , podczas którego poszerzysz swoją świadomość w temacie zmiany przekonań.
To czas na zatrzymanie się na chwilę i spojrzenie na swoje życie z innej perspektywy.
Inspirujący proces w atmosferze inspiracji, autentycznej relacji i miłości połączony z dyskusją na temat „Jak zmienić przekonania?”.

Warsztat metodą Poins of You™, która łączy ludzi oraz poszerza ludzką świadomość.

Przekonania mają duży wpływ na nasze życie. Nasze działania są inicjowane przez świadomość, która zawiera przekonania wspierające lub ograniczające. Te ograniczające warto zmienić, poprzez uświadomienie ich sobie oraz pracowanie z nimi.

Przykładowe: „Kto ty Jesteś? Polak Mały, Samochwała w kącie stała, Dzieci i ryby głosu nie mają, Pokorne ciele dwie matki ssie”.

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie przekonań ograniczających, które nam przeszkadzają w życiu.

Drugim krokiem jest praca nad zmianą przekonań, jeśli jest nasza gotowość oraz chęć do zmiany. Tu ważna jest również motywacja do zmiany.

Właśnie tymi dwoma krokami zajmiemy się podczas intensywnego warsztatu.

Te nowe przekonania mogą GENEROWAĆ NOWE RADOSNE ŻYCIE.

Co zyskasz?

– Zwiększysz świadomość, o tym, co wpływa na Twoje zachowania.

– Rozwiniesz wiedzę o sobie i innych w zakresie pojawiających się emocji.

– Wzrośnie Twoja motywacja i wiara we własne możliwości.

– Nabędziesz umiejętność rozpoznania przekonań oraz poznasz sposoby na ich zmianę w swoim życiu na co dzień.


Czym jest Points of You® ?
Metoda oparta jest na fototerapii, nurtach filozoficznych, metodach rozwoju osobistego, kreatywnego podejścia, neurobiologii i samoświadomości. Używana w ponad 149 krajach na świecie. Na całym świecie jest około 300 certyfikowanych trenerów metody Points Of You®. Korzystają z tej metody międzynarodowe firmy i organizacje m.in. Google, NASA, IKEA, Banki, Cirque Du Soleil.

Spotkanie metodą Points of You® to doświadczanie rozwojowe oparte o techniki i narzędzia coachingowe . Uczestnicy ich doświadczają praktycznych wielu nowych pomysłów w zakresie wykorzystania słowa i obrazu, metafory wizualnej i werbalnej. W odniesieniu do każdej osoby, rzeczy, sytuacji i opinii istnieje nieskończona liczba punktów widzenia. Prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność zobaczenia punktów widzenia innych niż te, które znamy, oraz spojrzenia na sprawy pod innym kątem. Zmiana zazwyczaj zaczyna się w momencie naszej gotowości do przyjęcia odmiennej perspektywy. Ta umiejętność jest istotną częścią rozwoju osobistego oraz zawodowego.
Jednym z fundamentów Points of You® jest integracja pracy prawej półkuli mózgu, odpowiadającej za intuicję i emocje, z odpowiedzialną za analizę lewą półkulą. Ta strategiczna kombinacja jest osiągana poprzez oglądanie zdjęcia pobudzającego naszą kreatywną, żeńską stronę wraz ze słowem opisującym temat z codziennego życia, które z kolei aktywuje część męską, analityczną. Metoda Points of You® wykorzystuje moment tej jednoczesnej stymulacji, kiedy pojawia się napięcie między emocjami a logiką, chwilowo blokując czujne mechanizmy obronne naszej świadomości. To „celowe zamieszanie” pozwala, dzięki właściwemu poprowadzeniu pracy, uwolnić nas od sztywnej listy powinności i umożliwia, by do naszej świadomości dotarły inne punkty widzenia. Na zakończenie procesu naszego odsłonięcia i integracji opcji, których normalnie byśmy nie dostrzegli, otwieramy się na działania, które możemy podjąć i dostajemy kopa do ruszenia z punktu utknięcia.
Każde zdjęcie Points of You® jest uważnie wybrane w oparciu o wyjątkowy zamysł przedstawienia tematu za pomocą elementu wizualnego nie odnoszącego się w oczywisty sposób do towarzyszącemu mu słowa, po to, aby maksymalnie stymulować cały system myślenia i emocji.

Osoba prowadząca spotkanie:

Justyna Szymczak –  certyfikowany trener Points of You®, dyplomowany trener biznesu, akredytowany coach International Coach Federation, przedsiębiorca. Przeprowadza działania wspomagające rozwój, wspiera ludzi oraz zespoły w zwiększeniu motywacji, polepszeniu komunikacji, budowania lepszych relacji. Korzystając z wieloletniego doświadczenia w biznesie, chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, świadczy swoje usługi jako trener umiejętności miękkich oraz prowadzi sesje coachingowe indywidualne i zespołowe. Jest osobą, która osiąga swoje cele oraz z pasją wspiera innych, w realizacji ich celów.

Kontakt: biuro@akademiasukcesu,info, tel: 502 428 468.