kres3

Cokolwiek umysł może wymyślić, to może też osiągnąć

Clement Stone

CoachCoaching jest partnerską współpracą, w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje Ciebie do maksymalizacji Twojego osobistego i zawodowego potencjału.

Celem coachingu jest znalezienie nowych rozwiązań starych problemów. 

Coach jest towarzyszem rozwoju, ukierunkowanego przez czynniki wewnętrzne siły natury człowieka na jego samorealizację. Coaching to proces wspierający doskonalenie się każdego człowieka, który jest zainteresowany rozwojem, w zgodzie ze swoimi najgłębszymi wartościami i swoją naturą. Coach nie udziela rad, ale pobudza do refleksji nad wyborami. Coach zadaje pytania, które wiele znaczą, które otwierają na szukanie nowych rozwiązań.  Coach pomaga w odkryciu naturalnych talentów, o których w biegu życia czasem z różnych względów zapomnieliśmy.

Czym coaching różni się od psychoterapii?

Coaching nie jest terapią dla zagubionych w życiu ludzi, w których jest głęboki ból związany z przeszłością. Podczas coachingu zasadniczo nie zajmujemy się przeszłością, koncentrujemy się na przyszłości. Coaching jest formą wsparcia, która ma na celu usunięcie przeszkód i przekraczanie barier, które powstrzymują człowieka przed realizacją swoich marzeń i aspiracji. Coach zakłada, że każdy człowiek jest kreatywny, zdolny, mądry, dobry i stanowi integralną całość. Dlatego coach tylko towarzyszy klientowi w procesie zmiany, którą dokonuje klient. Koncentruje się na celach, które wybiera klient. Wspiera go w wyłanianiu rozwiązań i strategii, pomaga przezwyciężać bariery oraz ograniczające przekonania i dostrzec nowe perspektywy. Coach pomaga w budowaniu naturalnej siły poprzez pobudzenie twórczego myślenia i odkryciu własnych zasobów, wyznaczaniu zadań i osiąganiu celów. To wszystko odbywa się w głębokim poszanowaniu świata klienta, jego osoby, w maksymalnym wykorzystaniu jego potencjału oraz wydobyciu i utrzymaniu niezbędnej do realizacji celów motywacji.

Coaching oparty jest na wzajemnym zaufaniu Coacha z Klientem, dlatego tak ważne jest, kto prowadzi sesję.  Alchemiq Justyna Woźniak to coach z akredytacją międzynarodowej organizacji International Coach Federation (ICF) oraz z wieloletnim doświadczeniem, a sesje prowadzi zgodnie z kodeksem etycznym ICF. http://icf.org.pl/pl1199,kodeks-etyczny.html

CertyfikatICF

Kim jest Klient?

Klientem jest osoba, która pragnie osiągnąć swoje cele m.in.: polepszenie wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji. Klient nie poszukuje emocjonalnego ukojenia od problemów natury psychologicznej, poszukuje wsparcia w procesie zmian, przy wdrażaniu działań, na drodze osiągania przez siebie celów.

W jaki sposób współpracujemy nad Twoim rozwojem?

Zadzwoń lub napisz maila i umówimy się na pierwsze spotkanie, na którym znajdziemy odpowiedzi na twoje pytania, ustalimy jaki rodzaj wsparcia jest właściwy lub najbardziej efektywny dla Ciebie.

Przygotowujemy wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalimy sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów np. skype).

Dlaczego coaching?

Zarówno firmy korzystają z usług coachingowych jak i wiele osób prywatnie, a tematem współpracy są zagadnienia związane z życiem zawodowym i prywatnym.

Twoje korzyści płynące z coachingu:

  • Stymulacja rozwoju oraz podnoszenie poziomu Twojej motywacji.
  • Zdefiniowanie co jest dla Ciebie sukcesem i ustalenie strategii działania.
  • Efektywny sposób wydobycia z Ciebie tego, co najlepsze.
  • Poprawa jakości wykonywanej przez Ciebie pracy.
  • Zrozumienie swoich  mocnych stron i obszarów do rozwoju.
  • Ustalisz konkretniejsze cele i konsekwentniej będziesz dążyć do ich realizacji.
  • Zidentyfikujesz i usuniesz bariery na drodze do realizacji celów zawodowych.
  • Podniesiesz skuteczność i efektywność swoich działań.

     Zapraszamy do kontaktu:    

      tel: 502 428 468.