Alchemiq prowadzi działania badawcze w zakresie wzrostu świadomości człowieka z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi rozwojowych.